Muhendislik hizmetleri

Endüstriyel Raf Periyodik Kontrolü/Muayenesini Yaptırmak Zorunlu mu ?

Endüstriyel Raf ve Kapılar ekipmanlarının operatör hataları veya kusurlu kullanılması neticesinde işletmede maddi ve manevi kayıplar oluşmaktadır.

Endüstriyel Raf ve Kapılar ekipmanlarının operatör hataları veya kusurlu kullanılması neticesinde işletmede maddi ve manevi kayıplar oluşmaktadır. Bu yüzden; Endüstriyel Raf ve Kapılar periyodik kontrollerinin yapılması hem güvenli çalışma koşularının gereği, hem de yasal mevzuatlar gereğince zorunludur.

Endüstriyel Raf Periyodik Kontrolünü Yaptırmamanın Cezası Nedir ?

İlgili kanunun 10. Maddesi gereğince “10/4: Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yapmamak” fiili nedeniyle; Endüstriyel Raf ve Kapılar periyodik kontrolünü yaptırmamanın cezası, çalışan sayısına göre en az 3.836 TL ve en çok 11.508 TL olarak uygulanmaktadır.

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin yedinci fıkrasındaki “İdari para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl 4.1.1961 Tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298’nci maddesi hükümlerince tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.

Benzer Yazılar

Mesaj Gönder

Paylaş:

Teknolojinin Durmaksızın geliştiği çağımızda, mühendislerimizde bu bakış açısıyla kendilerini daima güncelleyerek çağı yakalamaktadır.

Hizmetlerimiz
Bize ulaşın